Ochrana proti holubům a ptactvu

Ochrana proti ptákům, hrotové i síťové systémy ochrany proti holubům

Chcete ochránit Váš dům proti znečištění? Naše firma se specializuje na ochranu budov a památek proti působení ptactva. Fasády těchto objektů poskytují vhodné životní podmínky pro holuby, vlaštovky a jiné ptáky a s tím je spojené znečištění vysoce agresivním trusem. Ten způsobuje jednak narušování omítky, ničí estetický vzhled budov, a také může být zdrojem mnoha parazitů.

Úspěšná ochrana proti ptactvu je závislá na vhodně zvoleném ochranném systému - ten se určuje podle tvaru plochy a stupně napadení. Zajistíme pro Vás zpracování návrhu ochrany proti holubům nebo jinému ptactvu. V některých případech je nutné kombinovat více systémů tak, abychom dosáhli maximální efektivity. Pracujeme se všemi běžně dostupnými systémy.

Naše realizace

V případě dotazu nebo zájmu o zpracování nezávazné nabídky nás neváhejte kontaktovat
na
777 236 107 nebo prostřednictvím e-mailu kostelnik@kostelnik.cz.

Zpracování osobních údajů